Leven is beweging
en alle beweging is dans.

Dans is leven.

De mens is steeds in beweging.
Van het ingebeelde tot de realiteit
en omgekeerd
zal de mens steeds bewegend beleven.

Ons lichaam is ons instrument,
onze houding het originele middel
en de essentie van onze creatieve expressie.

Waar liggen de raakvlakken tussen
het bewegend lichaam,
emoties, muziek, ruimte
en theatraliteit?